Téma prednášky: Seminár o kvalitnom rozvoji a riadení rizík duševného vlastníctva podniku

news1

PEKING, 19. novembra 2021, tím YEWLONG sa zúčastnil na prednáške právnika Maa o význame a rizikách práv duševného vlastníctva pre spoločnosť. Zdôraznil, že inovácie sú pre firmu nehmotným majetkom. Náš šéf pán Fu súhlasí s jeho pohľadom na podnikové inovácie.

news2

Od roku 2010 sa YEWLONG zameriava na inováciu produktov od jednoduchého elektronického ovládania až po spoluprácu vo viacerých oblastiach vedeckého výskumu. Za posledných 11 rokov YEWLONG požiadal o 31 patentov, 13 patentov bolo autorizovaných, čím sme aplikovali vlastné práva duševného vlastníctva na jej produkty a transformovali jej technologické výhody na výhody produktov. Patenty, ktoré sú najintuitívnejším stelesnením technológie a produktov v oblasti duševného vlastníctva, pomáhajú našej spoločnosti zlepšovať kvalitu produktov a obchodný výkon, pričom ďalej zlepšujú schopnosť YEWLONG odolávať rôznym rizikám; YEWLONG si plne uvedomuje obrovskú úlohu práv duševného vlastníctva pri rozvoji podnikov. Prostredníctvom vývoja výskumných projektov spoločnosť YEWLONG urobila inovácie a vylepšenia v porovnaní s tradičnými koncepciami, čím zlepšila kvalitu služieb technológie výstavby zelených ciest.


Čas odoslania: 22. novembra 2021